<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-10

Legazpi gorago dago (III)

derecha


Los Legazpiarras están de enhorabuena. El parque de Patricio Etxeberria es una joya que pasará a ser propiedad municipal. Sana envidia una vez más, y el recuerdo inevitable por otra parte de lo que supuso para muchos Zumarragarras perder para siempre el arbolado del parque Zelai-Arizti.Patrizio Etxeberriaren txaleta eta zuhaiztia, herriarentzat lortu ditu Legazpik.

Zerutik ondo baino hobeto ikus daiteke zer suposatuko duen zuhaizti honek Legazpiarrentzat:

“Haber conseguido la casa y el parque de Patricio Etxeberria es también importante, pues paliará el déficit de zonas verdes urbanas”

Horixe dio Juan Ramon Larrañaga alkateak, alkarrizketa honetan.

(aipatu egin behar edonola ere, transparentzi eske badala jendea, Legazpin)

___


Legazpik berdeguneen defizita badu, zer esan Zumarragari buruz?

Egin ariketatxoa: hasi kontatzen Zumarragak dituen berdeguneak herrigunean.

Eta, nola ez gogoratu, derrigorrez, gure Zelai-Ariztiko zuhaitzetaz...

Noticias de Gipuzkoako kronika hau, edo EAJ-PNVk zabaldu zuen idatzi hau, memoriaz ahul xamar dabilenarentzat.

____


Urretxun, irlatxo berde bat behintzat bai, ederraskoa:

Jun dan hilean gozatzen egon nintzen gero, Lizeoko parkean, umeak belarretan jolasten ikusiz.Etiquetas: , ,

2 Comments:

At 5/11/2007 10:49 a. m., Anonymous Anónimo said...

Kaixo Patxi:
Berdeuneei dagokienean ez det uste Zumarraga horren geizki dagoenik, (askoz hobe egon zitekeela guztiz ados) baina inguruko herriekin konparatuz behintzat berdegune inguru gehiago ditugulakoan nago nahiz eta egon ziur ez direla nahikoa. Batzuk aipatzearren (Renfeko Itziar plaza asfalto asko dagoen harren belardi politak ditu alde banatan, Itarte eta Udaletxe atzeko belarditxoa, Zelai Arizti zuk esan bezala arbolik gabe zoritxarrez ((beste gai bat inork ere aipatzen ez duena kanpaina honetan edo oposiziogisa arbola hauen desagerketa misteriotsua, horrelakoak Zumarran bakarrik pasatzen dira hau gertatu eta inongo oiartzunik ez sortzea)), Beloki frontoiko garajeen gainean ere bada belardi lau eta zabala erabilpenik ematen ez zaiona baina bere xarma duena, Eitzako pilotalekuaren inguruko parkea, Legazpi dorretxearen inguruak...)
Eta bada nere ustez Zumarragako jardin edo belardi politenetakoa izango denetako bat aipatzea pentsatu detena Legazpikoa irakurri nuenean nere burutik pasa zena eta espero dedana urte gutxian herriaren eskuetara pasako dena eta espero dut EZ hormigoiez betetzeko izatea, Antio kruzetik sarrera duen monjen konbentua nahiz eta gaur egun esku pribatuetan egon gero handirik ez duen eskuetan dagoenez urte gutxian pasako da beste norbaiten eskuetara, espero dut herritarrongana pasatzea.
Aipatu berri ditudan jardin horiek ez baitaukate ezertxo ere galtzeko, bertan era guztietako zuhaitzak daude zein baiono zein politagoak, Zumarragako jardinik landu etan zainduena dela esango nuke bertako arbola barietatea ikusgarria da urte sasoi guztietan loratzen diran espezie ezberdinez osatua, jardin hori bi aldiz pentsatua dago egina, ez izan dudarik. Espero dut epe motzean herriaren disfruterako izatea lur berdegune hori eta jardinak behintzat dauden bezala izaten segitzea eta ez herriaren erdian dagonez hormigoiez eta etxebizitzaz betetzea.
Eitzako raskazielotik jardin hauek ikustea benetako gozamena da benetan pena merezi du jardin hauetan paseatu eta jolasteak.

 
At 5/12/2007 1:49 a. m., Blogger Patxi said...

Bai, Merzedarietako lorategia etorri zitzaidan burura, nola ez ba. Ze aukera dauden hauek lortzeko... Ez dakit ba. Polita litzateke, bai hoixe.

Zumarragak badu abantaila bat, nere ustez: etxeak eraikitzea ezinezkoa dan eremu zabalak dituela: Urola erreka, eta Renfeko ibilbidea. Eskerrak hoiei, berde pixkabat eta, batez ere espazio zabalaz goza dezakegu herrigunean. Halakorik ez bagenu, egon ziur Eibarren antza haundia izango genukeela. Airerik gabe, etxez zeharo inguratuta.

 

Publicar un comentario

<< Home