<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-05-22

Ba al dago aukerarik?

derecha


A un lado del puente, legales. Al otro lado, ilegales. Un absurdo, y una injusticia que algunos apuntan podría corregirse si hubiese voluntad política para ello.


Etorkizunean euskaldunok, atzera begiratuz, damutu, lotsatu egingo gera hainbat gauzengatik, eta hau hoietako bat izango da.

Lotsatu egingo gera horrelako gauza bat gertatzea onartu izanaz.


____
Zubiaren alde batera, ilegalak, beste aldera legalak. Absurdorik haundiena, bidegabekeria izugarria.

Neri interesatzen zaidana da jakitea, ze aukera dauden zumarragarrok bozkatutako hura errespetatua izan dadin.

Maiatzaren 15eko Udal batzarrean, bulego batean ateak itxita egin zan hartan, Ainhoa Osinaldek bi aldiz bota zuen baietz, nahi izanez gero, borondatea izanez gero, badagoela aukera (ikusi hasierako bideoa).

Norbaitek azalduko lidake, zertan dantzan aukera hori?


Etiquetas:

5 Comments:

At 5/24/2007 10:23 a. m., Anonymous Anónimo said...

Urretxuko hautagai den Zabalak egin zuen prentsaurrekoa benetan xelebrea izan zen. Inoiz ez nuen horrelako interbentzio politikorik ikusi, Orbegozoren garaietaz hitzegiten Zumarragari zegokionean. Ez al zitzaizun hemen jartzeko moduko interbentzioa iruditu oso xelebrea izan zen.
Urretzuri zegokionean bere alde on danak aipatu zituen (gaztelekua, ikastola...) eta Zumarragari zegokionean bere ustez Orbegozoren eraginpean alde txar guztiak (Nazional polizia...)Zumarraga herri erdalduna izan da baina honen errua Orbegozori botatzea gauza gehiegi sinplifikatzea dalkoan nago.
Urretxuko Guardi Zibilen kuartela ahaztu egin al zitzaion?
Asko harritu ninduen hautagai honen prentsaurrekoak benetan esaten dizut, guztiz tokiz kanpo errealitatetik kanpora ikusi nuen. Zai nengoen aipatuko ete zenduen horren gauza bitxia izan zen.

 
At 5/24/2007 10:13 p. m., Blogger Patxi said...

Bitxia izan zan bai. Bitxia, ez zuelako orririk irakurri. Bitxia, esandakoa ez zetorrelako bat ez ezker abertzalearen, ez beste edozein alderdiren ohizko estiloarekin. Bitxia ikutu pertsonal haundia eman ziolako bere diskurtsoari.

Nik ezagutzen ez nituen hainbat gai aipatu zituen, 70ko hamarkadari buruz, kanpotik datorrenaren ikuspegiarekin.

Guardia zibilaz esaten dezunari buruz, garbi dago nere ustez azpimarratu nahi zuena zera zala: Orbegozok berak ekarri zuela Polizia Nazionala, bere mesederako.

Eman zituen datuak nik ez nituen ezagutzen, oso interesgarri egin zitzaizkidan.

Euskerari buruz, argi dago aipatu zuenean ez zala zipitzik ere aditzen euskera, bi herrietaz ari zala, ez Zumarragaz bakarrik, nik hala ulertu nuen behintzat.

Diskurtso atipikoa izan zan bai.

Errealitatetik kanpora... Zertan iruditu zitzaizun?

 
At 5/25/2007 8:37 a. m., Anonymous nineu said...

aipatu aukera hori oso erraza da.

egibar "jaun txit agurgarria" lizartzako alkate izendatu ondoren egin zuen mugimendua ikusi besterik ez dago. alderdien legea profitatuz, beraien listetako baten ordez herriko beste bat sartu zitekeen zinegotzi.

hala ere, PNVko agintariek, ondo ez irudituta, atzera bueltarazi zuten.

hori ikusirik, azkoitiko BATERA talde independienteak, berari ez zegokion zinegotzi bat ezker abertzaleko hautagai bati eman zion.

ondorioz, azken bi urte hauetan, ilegalizatutako plataformako hautagai bat zinegotzi izan da azkoitiko udaletxean

Aaaaahhhhhh, borondatea dagoenean, zein erraza den gauzak aurrera ateratzea...

 
At 5/25/2007 6:18 p. m., Blogger Patxi said...

Alderdien izaera da: goitik datozen aginduei kasu egin behar. Askatasunez jokatzeko aukerarik ez da izaten, eta inork halakorik egiten badu, alderditik kanpora geratzen da.

Arlo praktikora eramanez ordea, ondorioak oso garbiak dira: Inma Albisuari, hitza ez dakit, baina erabakitzeko ahalmena ukatu behar diote Antonek, Valerianok, Juanjok, Ikernek...

Ikusteko dago alderdien jokabidea hauteskundeen ondoren, nahiz orain artekoa ikusita, danok susmatu zer gertatuko dan.

 
At 1/19/2013 3:12 a. m., Anonymous Anónimo said...

top [url=http://www.001casino.com/]casino online[/url] brake the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]online casino[/url] unshackled no consign reward at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino
[/url].

 

Publicar un comentario

<< Home