<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-20

Lizeoa, publikoari irikita?

derecha


Izquierda unida presenta su programa electoral, encabezada por Raquel Ropero, y dice entre otros: "Creemos que hay que hacer un esfuerzo para integrar el liceo en ese nuevo equipamiento y que pueda quedar su actual edificio libre para usos municipales, usos públicos”

Según me han informado hoy mismo, la ikastola, por criterios pedagógicos, de no mezclar los alumnos más pequeños con los más grandes, entre otros motivos, no tiene intención de abandonar el edificio del Liceo"
Halaxe dator EB-Aralar zerrendaburuek aurkeztutako programan, “Publikoari irekita egongo litzatekeen esparru bat izan behar luke”

Harritu egin nau albisteak. Informazio bila abiatu naiz, eta hau jakin det: Lizeoa bi udalena da, baina erabilpen eskubidea, Zumarraga-Urretxuko ikastolarena da, eta ez omen dago inolako asmorik eraikin hori uzteko, arrazoi pedagogikoengatik - ikasle zaharrenak eta gazteenak bereiztearren - besteak beste. Lizeoak ikastetxe izaten jarraituko du hurrengo lau urteetan.

EB-Aralarren zerrendaburua, Raquel Ropero izango da, 29 urteko Zumarragarra.

Hauen programatik, neri interesgarrienak egin zaizkidanak, Otamotzen irakurriak, hauek:

- Aisialdi azpiegitura txarra da eta gune berriak sortzearen aldekoak dira, Kafe Antzokiaren proiektua begi onez ikusten dute.

- Ingurugiro arazoa ere larria da Zumarragan, ez da serio hartzen eta Agenda 21 eta horrelako ekintzek ez omen dute ezer konpontzen. Kezkatuta agertu dira Orbegozo-Arcelorren ke eta berun isuriez.

-Etorkinekin eta baztertuekin lana egingo duen langile bat kontratatzea ere premiazkoa ikusi dute, beraien gizarteratzean laguntzeko.

____

Etiquetas: , ,

4 Comments:

At 4/20/2007 5:19 p. m., Anonymous Ezker Batua said...

Lizeoren gaia gaizki jaso dute komunikabide batzuk. Proposatzen duguna zera da: Lizeo Garaialde institutoak pasatzea ikastola berriaren eraikuntzara. Posible da, nahiz ez gero, eta borodatea izanez gero.
Lizeoren eraikuntzaren jabetza bi Udalena da, baina Lizeok ez dauka erabiltzeko "eskubidea" behin-betirako. Hitzarmen batez lotuta da 80ko hamarkadatik.
Gauzak egiten dira Udalek apustua egiten dutenean. Ikusi dugu ikastolaren kasuan (lekuz aldatu behar dela), Lizeo zergatik ez?
Lizeok bere klaseak burutzen dituen lekua "guztion" eraikuntza da.

UROLA GARAIAKO EZKER BATUA

 
At 4/20/2007 5:34 p. m., Anonymous Ezker Batua said...

Pedagogikoki ez da positiboa ezta ere lehen hezkuntza eta haurreskola eraikuntza berean egotea, eta hala egin zen duela lau urte, gure iritziaren kontra, horrek ekarri dituen eragozpenekin.
Ez digute balio aitzakiak, beti eskola publikoak galtzen ateratzen delako. Oraingo honetan pubikotsaunagatik apustua egin behar da, Gainzurik eta Hauureskolak merezi dituen intalazioak behar ditu.

UROLA GARAIAKO EZKER BATUA

 
At 4/21/2007 12:11 a. m., Blogger Patxi said...

Borondatea izanez gero gauzak ondo egiten dira bai, horretan arrazoi guztia ematen dizuet.

Gauzak ondo egiteko borondate falta izugarria ikusten det gure arduradun publikoen aldetik ordea, nahi baino kasu gehiagotan; adibidez, aspaldiko kontuak dira baina, norbaiti bururatu zitzaion ba ikastetxe bat - institutoa - Etxaburun kokatzea; askoz hurbilago, Labeaga aretoko eserlekuak, Gainzuriko akzesibilitate arazoak...

Orain geratzen zaidan zalantza da, 80ko hamarkadatik indarrean dagoen hitzarmen hori zertan datzan. Ikastola berriaren proiektua ere ez det ondo ezagutzen, beraz horraino iristen naiz. Hala ere eskertzen ditut zuen azalpenak. Galdera gehiago egiteko bidea eman didate.

 
At 4/22/2007 3:22 p. m., Anonymous xabi said...

Etorkinekin lan egingo luken pertsona horrek herri honetako hizkuntz egoeraren berri emango al lieke? Edozein pertsona gizarteratzeko tresnarik eraginkorrena hizkuntza delakoan nago.

 

Publicar un comentario

<< Home