<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body id="body" onload="replaceText();"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3764046133899253116\x26blogName\x3dzumarranet\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zumarranet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zumarranet.blogspot.com/\x26vt\x3d-7824960809340966467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2007-04-01

Ongi etorri Zumarra.net-era

derecha


Hola. Soy Patxi Iraeta Zubeldia. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy guardia municipal en Zumarraga. Llevo muchos años trabajando en el Ayuntamiento y conozco bastante bien el funcionamiento del mismo. Eso me ha animado a abrir esta página.

Durante todos estos años he podido comprobar que la comunicación entre el Ayuntamiento y el ciudadano es muy endeble. Que no se tiene en cuenta la opinión de los vecinos, y que el funcionamiento del Ayuntamiento, en diferentes aspectos, es francamente mejorable.

También expondré aquí aquello que se hacen bien. Encontraréis en esta página cosas que sean dignas de aplauso, que merezcan felicitación, además de otros atractivos. Es mi intención hacer de esta página un lugar ameno, entretenido, y vivo.

Encontrarás practicamente a diario algo nuevo en este sitio.

Bienvenido a Zumarra.net.Kaixo. Patxi Iraeta Zubeldia naiz. Zuetako askok ezagutzen nauzue. Udaltzaina naiz. Urte asko egin ditut udaletxean, eta nahiko ondo ezagutzen ditut bertako gorabeherak. Horrek animatu nau orri hau zabaltzera.

Udalaren eta herritarren arteko komunikazioa oso ahula dala ikasi det urte guzti hauetan. Herritarren iritzia ez dala kontutan hartzen, eta funtzionamentuari buruz, asko dagoela oraindik hobetzeko.

Hutsune hauen adibideak erakusten saiatuko naiz orri honen bidez, baina baita ondo egindakoak ere. Gure herriko gauza politak, gauza nabarmenak, maiz erakutsiko ditut. Web-orri hau toki atsegina, toki bizia izatea lortu nahi nuke.

Egunero edo, ia egunero izango dezu eduki berriren bat.

Ongi etorri Zumarra.net-era.

____

Etiquetas: ,

11 Comments:

At 4/01/2007 5:44 p. m., Blogger Patxi said...

Erantzunen bat utzi nahi badezu, artikulu bakoitzaren bukaeran azaltzen dan "Erantzun" gainean klikatu.

 
At 4/02/2007 1:05 a. m., Anonymous Maite said...

Aupa, Patxi! Beno, ba, azkenean martxan!! Zorte ona opa nahi dizut zure "abentura" berri honetan, ederki baitakit zenbat lan (eta ilusio) dagoen egitasmo berri honen atzean... Animo!

 
At 4/02/2007 7:59 a. m., Anonymous Julen said...

Animo Patxi! Ausartentzat da paradisua! besarkada bat.

 
At 4/02/2007 8:47 a. m., Anonymous josu said...

Zorionak Patxi! Horrelako gehiago beharko genituzke...herritarren partaidetza sustatzeko ekintza gehiago alegia. Eutsi honi!

 
At 4/02/2007 10:19 a. m., Blogger Joxe Aranzabal said...

Aupa, Patxi! Animo eta eutsi indar horri. Zure herritarrek eskertuko dizute. Besarkada bat.

 
At 4/02/2007 12:16 p. m., Blogger Ricardo Gómez said...

Zorionak ekimenagatik, Patxi!! Torero hark esan omen zuenez (eta ez bazuen esan, esan behar izan zuen):

Bi hitzetan, apor ellos.

 
At 4/02/2007 2:03 p. m., Anonymous Anónimo said...

Aupa Patxi! Zoixonak eta animo!

magali

 
At 4/02/2007 2:41 p. m., Anonymous Josu Aztiria said...

Animo artista!!

 
At 4/02/2007 6:25 p. m., Anonymous andoni said...

Zorionak! Lan handia egin duzula ikusten da, oraindik ere lan handia egiteko badago ere.

 
At 4/02/2007 8:43 p. m., Anonymous Jozulin said...

Lehen helburua lortuta dago Patx. Bidean jartzea da lehen helburua, eta badakigu, gainera, bidea bera dela bidea. Animo motell!

 
At 4/03/2007 12:40 a. m., Blogger Patxi said...

Mila esker danoi bihotzez, harreragatik.

Gutxi saiatuta ere, oso gauza mamitsuak aterako direla ziur nago eta, osasuna lagun, izango det bai zer erakutsia. Eskerrikasko danoi berriz.

 

Publicar un comentario

<< Home